مشاوره، طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم های غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر)نویسنده : شرکت فنی مهندسی پایش فرآیند دقیق آزمون