درسال ۱۳۹۳ اولین سیستم غبارگیر این شرکت ساخته و بر روی کوره ۱۰ تنی شرکت سپاهان ذوب نصب گردیده و با توجه به اینکه این دستگاه موفق به دریافت استانداردهای محیط زیست شد، این شرکت از لسیت سیاه آلاینده های محیط زیست خارج گردید و بدینگونه روند ساخت غبارگیر برای کوره های مختلف با ظرفیت های مختلف ادامه پیدا کرد. از آنجائیکه  در صنایع ذوب AL به روش سنتی از کوره های اصطلاحاً قبری استفاده می شود و این کوره ها آلایندگی شدید داشته و هیچ گونه مورد مشابهی در کشور جهت حذف غبار آنها وجود نداشت، لذا این شرکت بر آن شد تا بتواند دود ناشی از این نوع کوره را حذف نماید. پس از تحقیقات بسیار و ساختن نمونه های متعدد در سال ۱۳۹۵ موفق به ساخت و نصب دستگاه غبارگیر متناسب با این نوع کوره ها شد و پس از آن نمونه های دیگری بر روی این کوره ها با موفقیت کامل نصب شد. همچنین این شرکت موفق شد جهت بهینه نمودن سیستم های غبارگیر خود این دستگاه ها را مجهز به سیستم آفلاین و آنلاین نماید.   لذا با عنایت به تحصیلات آکادمیک و تخصصی اعضای شرکت در زمینه حل معضلات زیست  محیطی صنایع و با توجه به آشنایی با مبانی طراحی تجهیزات  و سیستم های کنترل آلودگی صنایع و مطالعه و بررسی مدارک منتشر شده توسط منابع معتبر در زمینه حفاظت محیط زیست مانند EPA و بررسی نقاط ضعف و قوت تجهیزات موجود در کشور این شرکت توانست به دانش فنی مورد نیاز جهت طراحی و ساخت این گونه تجهیزات دست یابد.

 

سیستم غبارگیر صنعتی

 

سیستم غبارگیر صنعتینویسنده : شرکت فنی مهندسی پایش فرآیند دقیق آزمون