• آدرس دفتر مرکزی :
 •  اصفهان-خیابان مسجد سید
 • تلفن : ۰۳۱۳۳۳۸۸۷۷۶
 • موبایل: ۰۹۱۳۱۱۱۳۵۱۵
 • ایمیل : info@payeshfarayand.ir
 • آدرس کارخانه : 
 • اصفهان،خیابان امام خمینی،خیابان شهید باباگلی، روبه روی شرکت نفت بهران
 • تلفن : ۰۳۱۳۳۸۶۰۴۱۰-۰۳۱۳۳۸۶۰۴۱۲
 • آدرس آزمایشگاه : 
 • اصفهان-خیابان جی – نرسیده به چهار راه اریسون – ساختمان آسمان طبقه ۲-واحد ۴
 • تلفن : ۰۳۱۳۵۲۳۰۷۵۷
 • مدیرعامل: جلال یادگار اصفهان
 • شماره تلگرام شرکت: ۰۹۱۳۶۴۶۱۶۸۱
 • فکس : ۰۳۱۳۳۸۶۰۴۱۲ 

۰۳۱۳۵۲۳۰۷۵۷نویسنده : شرکت فنی مهندسی پایش فرآیند دقیق آزمون