شرکت فنی مهندسی پایش فرآیند دقیق ازمون با انجام بیش از ۱۰۰ پروژه در صنایع مختلف از قبیل صنایع فولاد، سیمان، ریخته گری های بزرگ و کوچک، سرامیک، کاشی و … در سراسر ایران یکی از باسابقه ترین شرکت ها در زمینه اجرای پروژه های فیلتراسیون در ایران می باشد.

در این صفحه تصاویر چندی از پروژه های انجام شده توسط این شرکت ارائه شده است.

 

سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) ۲۷۶ کیسه ای: طراحی شده و ساخته و نصب شده توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت شرکت آذر فولاد سمنان حسن انجام کار شرکت آذر فولاد ایرانیان

 

سیستم غبارگیر صنعتی

سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) ۶۴۰ کیسه ای: طراحی شده و ساخته و نصب شده جهت شرکت پردیس صنعت زنده رودحسن انجام کار شرکت پردیس صنعت زنده رود

سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) ۶۴۰ کیسه ای: طراحی شده و ساخته و نصب شده توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت شرکت یکتااندیش سازه حسن انجام کار شرکت یکتااندیش سازه

سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) ۲۸۶ کیسه ای: طراحی شده و ساخته و نصب شده توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت شرکت نیک ذوب سپاهان

سیستم غبارگیر صنعتی(بگ فیلتر) ۱۲۰ کیسه ای: طراحی شده و ساخته و نصب شده توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت تعاونی ۴۷۹ تولید شمش روی شهرکردحسن انجام کار تولید شمش روی شهرکرد

سیستم غبارگیر صنعتی

سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) ۱۲۰ کیسه ای: طراحی شده، ساخته و نصب شده توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت کارخانه ذوب مس شهرک بزرگ

سیستم غبارگیر صنعتی

سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) ۱۲۰ کیسه ای: طراحی شده، ساخته و نصب شده توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت کارخانه ذوب آلومینیوم مرادی

سیستم غبارگیر صنعتی

سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) ۱۲۰ کیسه ای: طراحی شده، ساخته و نصب شده توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت کارخانه ذوب مس اخگر مسحسن انجام کار شرکت اخگر مس

هود سایبانی-شرکت پردیس صنعت زنده روده

هودهای سایبانی- طراحی و ساخته شده توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت شرکت پردیس صنعت زنده رودحسن انجام کار شرکت پردیس صنعت زنده رود

هود

هودهای سایبانی- طراحی و ساخته شده توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون 

 


سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) ۶۴۰ کیسه ای: طراحی شده، ساخته و نصب شده توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت کارخانه استیل ذوب

سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) ۷۲۰ کیسه ای: طراحی شده، ساخته و نصب شده توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت کارخانه نیوپان سهند آذران (تبریز)

سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) ۴۸۰ کیسه ای: طراحی شده و ساخته و نصب شده توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت شرکت تعاونی ذوب و ریخته گری فولاد سپیددشت

 

سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) ۳۲۰ کیسه ای: طراحی، ساخت و نصب توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت شرکت فروسیلیسیم خمین (پیام هونامیک)

 

ساخت صفحات تیوپ شیت (نگهدارنده کیسه و سبدها) در بگ هاوس سیستم غبارگیر صنعتی- پروژه شرکت فولاد کیان ماهان ایرانیان

 

سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر)  ۱۱۵۲ کیسه ای : طراحی، ساخت و نصب توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت شرکت فولاد کیان ماهان ایرانیان.

 

طراحی، ساخت، نصب و ارسال دو عدد فن سانتریفیوژ ۲۰۰ کیلووات به سفارش شرکت فولاد کیان ماهان ایرانیان (قم)

 

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم غبارگیر صنعتی ۶۴۰ کیسه ای به همراه فن ۲۰۰ کیلووات به سفارش شرکت استیل ذوب اسپاهان 

 

 

طراحی، ساخت، نصب و ارسال فن سانتریفیوژ ۲۰۰ کیلووات به سفارش شرکت استیل ذوب اسپاهان جهت سیستم غبارگیر صنعتی کوره القائی ۱۲ تن

 

پروژه در حال نصب سیستم غبارگیر صنعتی شرکت صنعتی معدنی پرگاس ایساتیس ( ۶۴۰ کیسه ای با فن ۲۰۰ کیلووات)نویسنده : شرکت فنی مهندسی پایش فرآیند دقیق آزمون