جاوا اسکریپت در مرورگر شما غیرفعال است یا پشتیبانی نمی شود.

محصولات

  • شرکت در همایش سنجش آلاینده های خروجی دودکش
  • همایش سنجش آلاینده های خروجی دودکش دانشکده محیط زیست با نظارت و همکاری دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست، دوره آموزشی تحت عنوان سنجش آلاینده های خروجی دودکش را در دانشکده محیط زیست برگزار کرده  و شرکت پایش فرآیند دقیق ازمون نیز به ...


موارد استفاده فیلتر کیسه ای بی بافت

موارد استفاده فیلتر کیسه ای فیلترهای کیسه ای از مهمترین تجهیزات غبارگیری در کارخانجات به...

قوانین دولت های مرکزی و استانداردهای آلودگی هوا

قوانین و استانداردهای آلودگی هوا برای اجرای اهداف مختلف در ارتباط با آلودگی هوا به قوانین ویژه ای نیاز است. معمولاً مطلوب است قوانین به طور کلی نوشته شوند و به س...

دستورالعمل نگهداری بخش دوم:(نگهداری هفتگی،ماهانه و سالانه)

دستورالعمل نگهداری سیستم غبارگیر صنعتی تمامی موارد زیر جهت نگهداری سیستم غبارگیر صنعتی لازم و ضروری است نگهداری هفتگی: <!-...