راهنمای طراحی بگ هاوس ( بخش دوم)

راهنمای طراحی بگ هاوس ( بخش دوم)

برای طراحی مناسب و کارآمد یک سیستم غبارگیر صنعتی، مهندسان باید چهار پارامتر اساسی را مد نظر قرار دهند؛ دبی هوا ( بر حسب CFM)، سرعت هوا (بر حسب FPM)، فشار استاتیک یا مقاومت استاتیک و نسبت هوا به پارچه. 
هر چهار پارامتر گفته شده نقش اصلی در کارکرد غبارگیر دارند، اگر هر کدام به درستی محاسبه نشوند بر دیگری تاثیر گذاشته و در نهایت سیستم به درستی کار نمیکند. 
در ادامه به توضیح این چهار پارامتر خواهیم پرداخت:

 • دبی هوا بر حسب CFM ( متر مکعب هوا بر دقیقه) 
  میزان هوایی که سیستم غبارگیر جا به جا میکند بر حسب این واحد است. در بسیاری از مواقع بگ هاوس ها بر اساس عدد CFM دسته بندی می شوند. هرچه فضایی که تهویه می شود بزرگتر باشد به CFM بزرگتری نیاز داریم یا به عبارتی هرچه محل های مکش (مثلا دمپر هودها) بیشتر باشد به CFM  بیشتری نیاز داریم. CFM توسط فن تنظیم می شود حال بعضی فن ها می توانند دور متغیر داشته باشند و بعضی هم دور ثابت که این وابسته به سیستم PLC آن هاست. هرچند عدد CFM فن می تواند تحت تاثیر مقاومت کانال (مقاومت اصطکاکی هوا)، اندازه کانال (سطح مقطع) و مقاومت ناشی از عبور هوا بین فیلتر ها قرار گیرد. 
  خب اگر عدد CFM به درستی محاسبه نشود نمیتوانیم انتظار تهویه مناسبی از محیط داشته باشیم که موجب آلودگی محیط، آسیب به کارکنان و جریمه های زیست محیطی گردد. همچنین موجب خطا در محاسب سه پارامتر اصلی دیگر می شود. 

 • فشار وکیوم(ساکشن) و فشار استاتیک(مقاومت استاتیک) 
  فشار وکیوم یا ساکشن بر حسب اینج آب (.WATER GUAGE=W.G) محاسبه می شود و پایه اصلی محاسبات برای کارکرد صحیح غبارگیر است. فشار مکش (ساکشن) فن باید به طوری باشد که غبار از محل های جمع آوری(هودها) مکش شده، درون کانال تا بگ هاوس و فیلتر ها عبور کرده و درنهایت از دودکش خارج شود. برای این کار ابتدا باید فشار فن به فشار استاتیک فیلترها و کانال کشی غلبه کند . فشار استاتیک کانال کشی و فیلتر ها نیز بر اساس اینچ آب محاسبه می شود. 
 • سرعت هوا و حداقل سرعت انتقال 
  سرعت هوا در سیستم بر حسب فوت بر دقیقه (ft/m) اندازه گیری می شود.  سرعت هوای مناسب در سیستم باید با توجه به دو فاکتور مهم طراحی شود :
  - سطح مقطع کانال ها 
  - عدد CFM 
  چرا که (ft/m=CFM÷CROSS SECTION OD DUCT) یا به عبارتی سرعت هوا= عدد CFM تقسیم بر سطح مقطع کانال . 

   سرعت بالای مکش هوا می تواند منجر به خوردگی زودرس قطعات غبارگیر( دمپر-کانال ها- پره های فن) و یا حتی برهم خوردن کمیت خطوط نوارهای انتقال مواد پودری شود. 
  سرعت پایین مکش موجب جمع شدن مواد در ورودی هودها شده و منجر به خرابی دمپر ها و مکش ضعیف می شود. 
  برای همین به یک سرعت بینابینی نیاز داریم که به آن حداقل سرعت انتقال می گویند.
  اگر سرعت انتقال کافی نباشد؛ ذرات از جریان هوا خارج شده و در کانال ته نشین می شوند. ته نشین شدن ذرات در کانال به مرور موجب افت مکش می شود و در بلند مدت می تواند بخاطر وزن زیاد موجب شکستن کانال شود . اما در مورد ذرات با قابلیت اشتعال و انفجار مسعله بسیار حساس تر است چرا که جمع شدن میزان کوچکی از آن ها پتانسیل انفجار دارد و این انفجار در طول کانال جا به جا می شود تا یک فاجعه ی تمام عیار ایجاد شود!

 • نسبت هوا به پارچه 
  نسبت حجم گاز به تمام سطح پارچه ها (فوت مربع) نظرات

نظر دهید

لطفا نظرات خود را بیان کنید.