آدرس دفتر مرکزی :

اصفهان-خیابان مسجد سید

شرکت پایش فرآیند دقیق آزمون

24 ساعت شبانه روز

آدرس کارخانه :

اصفهان،خیابان امام خمینی،

خیابان شهید باباگلی، روبه روی شرکت نفت بهران

24 ساعت شبانه روز

آدرس آزمایشگاه :

صفهان-خیابان جی - نرسیده به چهار راه اریسون 4

ساختمان آسمان طبقه 2-واحد

24 ساعت شبانه روز

تماس با شرکت پایش فرایند

برای ارسال پیام و نظرات خود ،می توانید از طریق فرم تماس زیر اقدام نمایید.