کانال کشی (Duct Work)

کانال ها هوای آلوده را از هودها به تجهیزات کنترل و از تجهیزات کنترل به فن ها انتقال می دهند. چهار نوع اصلی کانال کشی شامل کانال هایی که با آب خنک می شوند، کانال های نسوز، فولاد ضد زنگ و کربن استیل می باشند.کانال هایی که با آب خنک می شوند و کانال های نسوز در شرایطی که دمای گاز بیش از 800 درجه  سانتی گراد است به کار می روند.

کانال کشی (Duct Work)

کانال ها هوای آلوده را از هودها به تجهیزات کنترل و از تجهیزات کنترل به فن ها انتقال می دهند. چهار نوع اصلی کانال کشی شامل کانال هایی که با آب خنک می شوند، کانال های نسوز، فولاد ضد زنگ و کربن استیل می باشند.کانال هایی که با آب خنک می شوند و کانال های نسوز در شرایطی که دمای گاز بیش از ۱۵۰۰ درجه فارنهایت است به کار می روند.

 

کانال هایی با جنس فولاد ضد زنگ معمولاً هنگامی که دمای گاز بین 600 تا 900 درجه سانتی گراد است و کانال های کربن استیل برای گازهای غیرخورنده در دماهای کمتر از 600 درجه سانتی گراد مناسب است.کانال کشی علاوه بر انتقال جریان گاز می تواند نقش یک مبدل حرارتی برای خنک کردن گازهای گرم را ایفا کند.

 کارشناسان واحد فنی شرکت با مراجعه حضوری به محل  و ارزیابی صنعت مورد نظر و غلظت و اندازه ذرات غبار منتشر شده و جلوگیری از رسوب ذرات در کانال ها، کانال ها را  با توجه به استانداردهای این صنعت طراحی نموده.با توجه به امکانات و تجهیزات متنوع موجود در خط تولید مجموعه قابلیت ساخت کانال های طراحی شده وجود دارد.