کیسه فیلتر (فیلتر پارچه ای)

بخش اصلی جهت نگه دارای و جمع آوری ذرات و غبار در یک سیستم غبارگیر صنعتی ، کیسه های فیلتر (فیلتر پارچه ای )می باشد. از طریق کیسه ها، گرد و غبار از هوا جدا می شود. هوا به سمت کیسه ها رفته و ذرات جامد هم در دیواره خارجی کیسه باقی می ماند.

کیسه فیلتر (فیلتر پارچه ای)

بخش اصلی جهت نگه دارای و جمع آوری ذرات و غبار در یک سیستم غبارگیر صنعتی ، کیسه های فیلتر (فیلتر پارچه ای )می باشد. از طریق کیسه ها، گرد و غبار از هوا جدا می شود. هوا به سمت کیسه ها رفته و ذرات جامد هم در دیواره خارجی کیسه باقی می ماند.

بعد از مدتی این کیسه ها اشباع شده و بایستی حتماً تمیز شوند که در سیستم های جت پالس عمل تمیز کردن این کیسه ها توسط جریان هوا انجام می شود.یکی از کاربردی ترین محصولات شرکت پایش فرآیند دقیق آزمون کیسه فیلتر ( فیلتر پارچه ای )می باشد.

کیسه ها از جنس پلی استر و در انواع مختلف معمولی، ضد آب، ضد روغن و … (بسته به شرایط و نیاز صنایع) می باشد. ابعاد کیسه ها (طول و ارتفاع) با توجه به نیاز صنایع و سفارش آن ها تهیه می گردد. دوخت این کیسه ها با نخ ۱۰۰ درصد نسوز آلمانی انجام می شود. کیسه ها از پارچه هایی با وزن های مختلف ۵۰۰، ۵۵۰، ۴۰۰ و … گرم بر متر مربع تولید می شود.