فن سانتریفیوژ

فن ها انرژی لازم برای جابجایی هوا درون کانال ها، هودها و تجهیزات کنترل را تأمین می کنند. انواع فن ها با به حرکت درآوردن هوا، فشار کل را برای غلبه بر افت فشارهای ایجاد شده بر اثر جریان هوا درون تجهیزات کنترل و کانال ها را افزایش می دهند.

فن سانتریفیوژ

فن ها انرژی لازم برای جابجایی هوا درون کانال ها، هودها و تجهیزات کنترل را تأمین می کنند. انواع فن ها با به حرکت درآوردن هوا، فشار کل را برای غلبه بر افت فشارهای ایجاد شده بر اثر جریان هوا درون تجهیزات کنترل و کانال ها را افزایش می دهند.

انواع متفاوتی از فن وجود دارد که طراحی و ساخت آن توسط کارشناسان و تیم فنی این شرکت صورت می گیرد. این دسته بندی بر اساس مسیری که گاز در فن طی میکند ایجاد شده است.فن گریز از مرکز یا سانتریفیوژ به فنی گفته می‌شود که جریان گاز در آن به‌وسیله نیروی گریز از مرکز جابجا شود.

 فن‌های سانتریفیوژ یا گریز از مرکز هوا را در جهت عمود بر محور گردش پروانه تخلیه می‌کنند.به عنوان یک قانون کلی این نوع فن در سیستم‌های کانال کشی شده با فشار بالا کاربرد دارد.هوای ورودی به موازات محور گردش پروانه وارد فن شده و با حرکت شعاعی به سمت پیرامون پروانه و نوک بالک‌ها حرکت می‌کند.

همزمان با این حرکت، جریان هوا مقداری انرژی جنبشی دریافت می‌کند که افزایش فشار استاتیک را همزمان با آهسته شدن حرکت جریان هوا قبل از ورود به مسیر تخلیه را در پی دارد.فن‌های سانتریفیوژ قابلیت عملکرد در مکان‌هایی که جریان هوا کثیف و دارای ناخالصی است یا دارای دمای بالا می‌باشند را دارند.اما مهمترین ویژگی این فنها توانایی آنها در غلبه بر افت فشار استاتیک بالا در سیستم‌های کانال کشی شده می‌باشد.

فن سانتریفیوژ

فن‌های گریز از مرکز با توجه به نوع پروانه به‌کار رفته درآنها به سه دسته تقسیم می‌شوند:

فن‌های گریز از مرکز با پروانه خم به جلو (فوروارد):

در این نوع پره‌ها رو به جلو و در جهت چرخش پروانه می‌باشد. تعداد پره‌های آن در مقایسه با پروانه‌های خم به عقب و شعاعی بیشتر می‌باشد.توان واقعی در این فن ها به‌علت ساختار پروانه آن، بیشتر از توان محاسبه شده برای فن‌ می‌باشد.فن‌های دارای این نوع پروانه بیشتر در صنایع تهویه مطبوع و تهویه در ساختمانها و برجهای اداری و مسکونی (که داری هوای تمیز است) به‌کار می‌رود.

فن‌های گریز از مرکز با پروانه خم به عقب (بکوارد):

بازدهی این فن‌ها نسبت به فن‌های با پروانه خم به جلو بیشتر و دارای صدای کمتری می‌باشد و در آن توان واقعی با توان محاسباتی تقریباً برابر می‌باشد.پره‌ها در این نوع رو به عقب بوده و در خلاف جهت چرخش پروانه می‌باشد.

فن‌های گریز از مرکز با پروانه شعاعی (رادیال):

این نوع فن‌ها نسبت به انواع فن‌ها ی ذکر شده در بالا، دارای کمترین بازده بوده اما کاربرد آنها بیشتر برای هوای کثیف و انتقال مواد می‌باشد.