سبد فیلتر (CAGE)

یکی دیگر از محصولات کاربردی شرکت پایش فرایند دقیق آزمون سبدهای نگه دارنده (کیج) می باشد. سبد یا کیج از یک چهارچوب استوانه ای محکم فلزی ساخته شده که وظیفه آن محافظت از کیسه ها است. بخش انتهایی سبد بسته و بخش بالایی آن باز است و یک ونتوری در آنجا قرار می­گیرد.

سبد فیلتر (CAGE)

یکی دیگر از محصولات کاربردی شرکت پایش فرایند دقیق آزمون سبدهای نگه دارنده (کیج) می باشد. سبد یا کیج از یک چهارچوب استوانه ای محکم فلزی ساخته شده که وظیفه آن محافظت از کیسه ها است. بخش انتهایی سبد بسته و بخش بالایی آن باز است و یک ونتوری در آنجا قرار می­گیرد.

تولید و ساخت  این سبدها در این شرکت توسط دستگاه های نقطه جوش و co2 می باشد که از درجه استحکام بالاتری نسبت به تولید به روش سیستم نقطه جوش به تنهایی دارد. در این روش کنترل کیفی تک تک جوش های زده شده با دقت بیشتری انجام می شود.

ساخت این سبدها در اندازه ها و سایزهای متفاوت با توجه به ابعاد کیسه فیلترها صورت می پذیرد.جنس سبد فیلتر از مفتول مسوار و با پوشش گالوانیزه سرد و با استحکام بالا و بسته به نیاز صنایع به دو صورت ۲ تکه و یک تکه انجام می گیرد.