گالری تصاویر پروژه ها

شرکت فنی مهندسی پایش فرآیند دقیق ازمون با انجام بیش از ۱۰۰ پروژه در صنایع مختلف از قبیل صنایع فولاد، سیمان، ریخته گری های بزرگ و کوچک، سرامیک، کاشی و … در سراسر ایران یکی از باسابقه ترین شرکت ها در زمینه اجرای پروژه های فیلتراسیون در ایران می باشد.در این صفحه تصاویر چندی از پروژه های انجام شده توسط این شرکت ارائه شده است.

شرکت فنی مهندسی پایش فرایند دقیق آزمون

سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) ۷۲۰ کیسه ای: طراحی شده، ساخته و نصب شده توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت کارخانه نیوپان سهند آذران (تبریز)

شرکت فنی مهندسی پایش فرایند دقیق آزمون

سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) ۶۴۰ کیسه ای: طراحی شده و ساخته و نصب شده جهت شرکت پردیس صنعت زنده رود

حسن انجام کار شرکت پردیس صنعت زنده رود
شرکت فنی مهندسی پایش فرایند دقیق آزمون

سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) ۳۲۰ کیسه ای: طراحی، ساخت و نصب توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت شرکت فروسیلیسیم خمین (پیام هونامیک)

شرکت فنی مهندسی پایش فرایند دقیق آزمون

طراحی، ساخت، نصب و ارسال دو عدد فن سانتریفیوژ ۲۰۰ کیلووات به سفارش شرکت فولاد کیان ماهان ایرانیان (قم)

شرکت فنی مهندسی پایش فرایند دقیق آزمون

ساخت صفحات تیوپ شیت (نگهدارنده کیسه و سبدها) در بگ هاوس سیستم غبارگیر صنعتی- پروژه شرکت فولاد کیان ماهان ایرانیان

شرکت فنی مهندسی پایش فرایند دقیق آزمون

سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) ۱۱۵۲ کیسه ای : طراحی، ساخت و نصب توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت شرکت فولاد کیان ماهان ایرانیان.

شرکت فنی مهندسی پایش فرایند دقیق آزمون

سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) ۱۲۰ کیسه ای: طراحی شده، ساخته و نصب شده توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت کارخانه ذوب مس اخگر مس

حسن انجام کار شرکت اخگر مس
شرکت فنی مهندسی پایش فرایند دقیق آزمون

هودهای سایبانی- طراحی و ساخته شده توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون

شرکت فنی مهندسی پایش فرایند دقیق آزمون

سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) ۲۸۶ کیسه ای: طراحی شده و ساخته و نصب شده توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت شرکت نیک ذوب سپاهان

شرکت فنی مهندسی پایش فرایند دقیق آزمون

سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) ۱۲۰ کیسه ای: طراحی شده، ساخته و نصب شده توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت کارخانه ذوب مس شهرک بزرگ

شرکت فنی مهندسی پایش فرایند دقیق آزمون

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم غبارگیر صنعتی ۶۴۰ کیسه ای به همراه فن ۲۰۰ کیلووات به سفارش شرکت استیل ذوب اسپاهان

شرکت فنی مهندسی پایش فرایند دقیق آزمون

پروژه در حال نصب سیستم غبارگیر صنعتی شرکت صنعتی معدنی پرگاس ایساتیس ( ۶۴۰ کیسه ای با فن ۲۰۰ کیلووات)

شرکت فنی مهندسی پایش فرایند دقیق آزمون

سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) ۱۲۰ کیسه ای: طراحی شده، ساخته و نصب شده توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت کارخانه ذوب آلومینیوم مرادی

شرکت فنی مهندسی پایش فرایند دقیق آزمون

سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) ۶۴۰ کیسه ای: طراحی شده، ساخته و نصب شده توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت کارخانه استیل ذوب

شرکت فنی مهندسی پایش فرایند دقیق آزمون

سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) ۴۸۰ کیسه ای: طراحی شده و ساخته و نصب شده توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت شرکت تعاونی ذوب و ریخته گری فولاد سپیددشت

شرکت فنی مهندسی پایش فرایند دقیق آزمون

سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) ۲۷۶ کیسه ای: طراحی شده و ساخته و نصب شده توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت شرکت آذر فولاد سمنان حسن انجام کار شرکت آذر فولاد ایرانیان

شرکت فنی مهندسی پایش فرایند دقیق آزمون

سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) ۶۴۰ کیسه ای: طراحی شده، ساخته و نصب شده توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت کارخانه استیل ذوب

شرکت فنی مهندسی پایش فرایند دقیق آزمون

سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) ۶۴۰ کیسه ای: طراحی شده و ساخته و نصب شده توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت شرکت یکتااندیش سازه

حسن انجام کار شرکت یکتااندیش سازه
شرکت فنی مهندسی پایش فرایند دقیق آزمون

هودهای سایبانی- طراحی و ساخته شده توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت شرکت پردیس صنعت زنده رود

حسن انجام کار شرکت پردیس صنعت زنده رود
شرکت فنی مهندسی پایش فرایند دقیق آزمون

سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) ۲۷۶ کیسه ای: طراحی شده و ساخته و نصب شده توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت شرکت آذر فولاد سمنان

حسن انجام کار شرکت آذر فولاد ایرانیان
شرکت فنی مهندسی پایش فرایند دقیق آزمون

سیستم غبارگیر صنعتی(بگ فیلتر) ۱۲۰ کیسه ای: طراحی شده و ساخته و نصب شده توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون جهت تعاونی ۴۷۹ تولید شمش روی شهرکرد

حسن انجام کار تولید شمش روی شهرکرد
شرکت فنی مهندسی پایش فرایند دقیق آزمون

طراحی، ساخت، نصب و ارسال فن سانتریفیوژ ۲۰۰ کیلووات به سفارش شرکت استیل ذوب اسپاهان جهت سیستم غبارگیر صنعتی کوره القائی ۱۲ تن

شرکت فنی مهندسی پایش فرایند دقیق آزمون

شرکت فنی و مهندسی پایش فرایند تولید کننده غبارگیر، غبارگیر صنعتی، بگ فیلتر، داست کالکتور، کیسه فیلتر، فیلتر پارچه ای، سبدنگهدارنده، کیج، ونتوری، سیکلون، مولتی سیکلون، مبدل حرارتی است.