غبارگیر صنعتی

یک سیستم غبارگیر صنعتی مجموعه ای از زیر سیستم ها می باشد. بخش های اصلی این سیستم در سایر قسمت های محصولات این شرکت به تفصیل توضیح داده شده است. سایر تجهیزات مرتبط با این تجهیز که طراحی و ساخت آن توسط تیم فنی شرکت پایش فرایند صورت می گیرد نیز در ادامه آورده شده است:

غبارگیر صنعتی

یک سیستم غبارگیر صنعتی مجموعه ای از زیر سیستم ها می باشد. بخش های اصلی این سیستم در سایر قسمت های محصولات این شرکت به تفصیل توضیح داده شده است. سایر تجهیزات مرتبط با این تجهیز که طراحی و ساخت آن توسط تیم فنی شرکت پایش فرایند صورت می گیرد نیز در ادامه آورده شده است:

۱- اتاقک نشست: جهت حذف ذرات و گدازه های درشت تر از ۵۰ میکرون ساخته می شود.  مبنای طراحی در اتاقک نشست آرام سازی جریان سیال و کاهش نیروی دراگ وارده بر ذرات بوده به گونه ای که سیال توان حمل ذرات را با خود نداشته و ذرات در این اتاقک به کف سقوط می نمایند.

۲-  مبدل خنک کننده: از آنجائیکه فیلترهای پارچه ای به کار رفته در غبارگیر محدودیت دمایی دارند و دمای بیش از ۱۲۰ درجه را تحمل نمی نمایند استفاده از مبدل خنک کننده جهت کاهش دمای سیال ورودی به غبارگیر ضروری است. پارامتر بسیار مهم در سایزینگ مبدل خنک کننده سطح تماس و  رسیدن به دمای مطلوب می باشد که با استفاده از ضریب انتقال حرارت و روابط موجود در طراحی مبدل های حرارتی به دست می آیند.

۳- اسکروکانوایر

و …..

این شرکت در زمینه تأمین برخی دیگر از تجهیزات مرتبط با سیستم غبارگیر صنعتی نیز فعالیت دارد که برخی از موارد آن شامل:

۱-روتاری ولو

۲- الکتروموتور

۳- ونتوری

۴- شیربرقی

و …

همچنین شما عزیزان می توانید برای راحتی بهتر در خرید غبارگیر صنعتی با ما تماس بگیرید.