سیکلون

جداسازهای سیکلونی از بیش از ۱۰۰ سال پیش در کشورهای جهان مورد استفاده بوده و همچنان نیز یکی پرمصرف ترین دستگاه های تصفیه گازهای صنعتی به شمار می آیند.علت اصلی استفاده چشمگیر از سیکلون ها قیمت کم، عدم وجود قطعات متحرک و مقاومت زیاد نسبت به شرایط سخت عملیاتی است.

سیکلون

جداسازهای سیکلونی از بیش از ۱۰۰ سال پیش در کشورهای جهان مورد استفاده بوده و همچنان نیز یکی پرمصرف ترین دستگاه های تصفیه گازهای صنعتی به شمار می آیند.علت اصلی استفاده چشمگیر از سیکلون ها قیمت کم، عدم وجود قطعات متحرک و مقاومت زیاد نسبت به شرایط سخت عملیاتی است.

گاز حاوی ذرات به طور مماسی از بخش فوقانی سیکلون وارد می شود. به خاطر شکل هندسی سیکلون جریان گاز به ناچار با حرکات چرخشی به سمت پایین حرکت می کند.نوع دیگری از سیکلون (سیکلون تیغه محوری) دارای ورودی محوری است که پره های چرخنده ای درون آن تعبیه شده اند تا جریان چرخشی ایجاد کنند.

ذرات بر اثر نیروی گریز از مرکز و اینرسی به سمت بیرون پرتاب شده و پس از برخورد با دیواره های سیکلون به سمت پایین دستگاه سقوط می کنند.گاز در بخش پایینی سیکلون با چرخش در جهت عکس از لوله داخلی به سمت بالا حرکت می کند. گاز تصفیه شده از بالای سیکلون و ذرات از پایین آن از طریق یک شیر یک طرفه یا یک شیر چرخان خارج می شوند.

با اینکه سیکلون ها به تنهایی قادر نیستند مسائل آلودگی هوا را حل کنند این تجهیزات نقش بسیار مهمی در کنترل آلودگی هوا بر عهده دارند.به خاطر هزینه اولیه کم و تعمیر و نگه داری آسان از این دستگاه ها غالباً به عنوان پیش تمیزکن برای دستگاه های گران تر نظیر فیلترهای پارچه ای یا فیلترهای الکتریکی استفاده می شوند.

در گذشته از سیکلون ها به عنوان سیستم های جداسازی که راندمان کمی داشتند یاد می شد، البته راندمان جداسازی به شدت تابع اندازه ذرات و نوع طراحی سیکلون است.

در طول دهه گذشته پیشرفت طراحی سیکلون ها عملکرد آن ها را به شدت بهبود داده است. امروزه سیکلون هایی به بازار عرضه شده اند که برای ذرات بزرگنر از ۵ میکرون راندمانی بیش از ۹۸% دارند و یا انواعی دیگر که راندمان آن ها در مورد ذرات بزگتر از ۱۵ تا ۲۰ میکرون تقریباً به ۹۰% می رسد.