فن محوری (Axial fan)

فن محوری به فنی گفته می‌شود که در آن جریان هوا اساساً موازی محور پروانه‌ است. راندمان این گونه فن‌ها حدوداً ۷۰ الی ۸۰ درصد می‌باشد و در برخی طرح‌های مخصوص حتی به ۹۰ درصد نیز می‌رسد.  فن های محوری، همانطور که از نامشان مشخص است، جریان گاز را در جهت محور یا شفت فن به حرکت در می آورند.

فن محوری (Axial fan)

فن محوری به لحاظ فنی گفته می‌شود که در آن جریان هوا اساساً موازی محور پروانه‌است.راندمان این گونه فن‌ها حدوداً ۷۰ الی ۸۰ درصد می‌باشد و در برخی طرح‌های مخصوص حتی به ۹۰ درصد نیز می‌رسد.  فن های محوری، همانطور که از نامشان مشخص است، جریان گاز را در جهت محور یا شفت فن به حرکت در می آورند.

 گاز (معمولا هوا) با اثر ایرودینامیکی که توسط پره های فن (شبیه بال هواپیما یا ملخ کشتی) ایجاد میشود تحت فشار قرار میگیرد. اگرچه این نوع فن گاهی اوقات میتواند به عنوان جایگزین فن های سانتریفیوژی مورد استفاده قرار گیرد، ولی در بیشتر مواقع در کاربریهای درگیر با هوای تمیز، فشار پایین، و حجم بال به کار گرفته میشود.

 

فنهای محوری یا اکسیال در مقایسه با فن های سانتریفیوژی با ظرفیت مشابه، جرم چرخان کمتر داشته و کم حجم تر میباشند.علاوه بر این، فنهای محوری، معمولا به سرعت چرخش بالاتر نیازمندند و در مقایسه با فن های سانتریفیوژی تا حدی پر صدا تر هستند.