دستورالعمل نگهداری و مراقبت از سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر)

دستورالعمل نگهداری و مراقبت از سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر)

دستورالعمل نگهداری و مراقبت از سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر)

نگهداری روزانه (هر چهار ساعت یکبار)

۱-دودکش خروجی را بصورت چشمی یا توسط مانیتور آنالایزر غبار آنلاین (در صورت وجود) بررسی کنید

۲-سیستم هوای فشرده و فشار آن را بررسی کنید (فشار بین ۵ تا ۶ بار استاندارد می باشد)

۳-سیکل تمیزکاری بگ فیلتر (Jet Pulse) را کنترل نمایید تا از عملکرد درست تک تک شیربرقی ها و از وجود فشار کافی (۵ تا ۶ بار) در مخزن هوای فشرده مطمئن شوید.

۴-تجهیزات تابلو برق را کنترل کنید. مهمترین پارامتری که باید بررسی شود میزان جریان مصرفی الکتروموتور فن می باشد. چنانچه مقدار جریان مصرفی از میزان جریان نرمال کمتر باشد ممکن است موارد زیر رخ داده باشد که باید بررسی شود:

الف) به احتمال زیاد کیسه ها گرفته اند و باید تکاندن کیسه ها چک شود. ممکن است کلید مربوط به شیربرقی قطع باشد

ب) فشار هوای سیستم تمیزکاری افتاده است. فشار مطلوب در در کلکتور هوای فشرده ۵٫۵ بار است.

ج) دور فن پایین آمده است.

د) جریان برق مربوط به شیربرقی ها قطع شده است.

۵-سیستم تخلیه دود شامل روتاری، اسکرو و… را کنترل کنید مطمین شوید که غبار همانطور که متناسب با فرآیند تولید است، خارج گردیده است.

۶-سیستم پنوماتیک دریچه ها شامل جک ها،شلنگ های هوای فشرده، سیستم مراقبت هوا از نظر تنظیم بودن رگلاتور و کافی بودن فشار سر جک ها، وجود روغن کافی( روغن چرخ) در محفظه روغن سیستم مراقبت هوا چک شود.

۷- هر سه ساعت یکبار به مدت پانزده دقیقه فن را خاموش نموده و سیستم تمیزکاری کیسه هادر این زمان مشغول به کار باشد

۸- اطراف بگ فیلتر (غبارگیر صنعتی) راه بروید و نرمال یا غیر نرمال بودن عملکرد دستگاه را به صورت چشمی و شنیداری (شنیدن سر و صدای اضافی) کنترل نمایید

۹- اجزای ثابت و متحرک فن را بررسی کنید. با دست دما و لرزش یاتاقانها و بدنه موتور و فن را بررسی نمایید.

تعویض کیسه ها:

جهت تعویض کیسه ها می بایست پس از خارج نمودن وننتوری، کیج و کیسه ها، قسمت بالای تیوپ شیت را به خوبی تمیز کرد تا گرد و غباری در آنجا نباشد، سپس به هنگام جا دادن کیسه ها، باید آنها را به آرامی در جای خود قرار داده به گونه ای که رینگ کیسه دقیقاً بر روی تیوپ شیت قرار بگیرد.

سپس سبد را در داخل آن قرار داده و ونتوری نیز بر روی آن گذاشته می شود. پس از آن صفحه ای گرد در داخل پیچ هاتنظیم شده و مهره ها را کاملاً محکم می کنیم.نظرات

نظر دهید

لطفا نظرات خود را بیان کنید.