مزایا و معایب بگ فیلتر

مزایا و معایب بگ فیلتر

مزایا و معایب بگ فیلتر

یک سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) دارای یک سری مزایا و معایب می باشد. از مزایای سیستم غبارگیر صنعتی (بگ فیلتر) می توان موارد زیر را عنوان کرد:

۱-راندمان جداسازی آن ها حتی برای ذرات خیلی ریز بسیار زیاد است.

۲-قادرند انواع مختلفی از ذرات را جداسازی کنند

۳-بگ فیلتر (غبارگیر) دامنه وسیعی از نرخ جریان حجمی سیال را پوشش می دهند.

۴- افت فشار بسیار اندکی ایجاد می کند.

معایب بگ فیلتر (غبارگیر یا سیستم فیلتر پارچه ای):

۱-مواد خورنده و دماهای بالا ممکن است به پارچه اسیب برساند.

۲-قابلیت حریق و اشتعال دارند.

در اغلب موارد مزایای بگ فیلتر(غبارگیر صنعتی) به معایب آن ارجحیت می بابد. حدوداً از سال ۱۹۷۰ در بازارهای تصفیه گازهای صنعتی تقاضا برای سیستم های دارای فیلتر پارچه ای از ۲۵ تا ۳۰ درصد به حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. در اغلب کشورها استفاده از بگ فیلتر (غبارگیر صنعتی) در نیروگاه ها برای جداسازی ذرات به طور چشمگیری مورد پذیرش و ارجحیت قرار گرفته است.

 

 

 



نظرات

نظر دهید

لطفا نظرات خود را بیان کنید.