مشکلات زیست محیطی

مشکلات زیست محیطی

مشکلات زیست محیطی

با توجه به رشد روزافزون صنایع و ازدیاد جمعیت، مشکلات زیست محیطی به یکی از بزرگترین معضلات اکثر جوامع از جمله ایران تبدیل شده است.با توجه به تاثیرات منفی این آلودگی ها، وجود سازمانهایی که بتوانند این مسائل را بررسی و حل نمایند لازم و ضروري به نظر می رسد.

در حقیقت امروزه آلاینده ها را بر سه دسته تقسیم بندی میشوند :

۱- آلاینده هاي گازي و ذرات

۲- آب و پساب

۳- خاك

هر یک از صنایع موجود در کشور در حداقل یکی از سه دسته مذکور آلایندگی دارند.تأثیر بسیار مخرب هر دسته از آلاینده هاي فوق بر سلامت انسان ها امري واضح و بدیهی است.از طرفی دیگر، همه تقصیر آلاینده بودن صنایع را نمی توان به گردن آنها انداخت.ولی به راستی بهترین راه براي حل اینگونه مشکلات زیست محیطی چیست؟ شاید یک راه نوسازي تجهیزات و تغییرات اساسی در فرایندهاي تولید واحدها باشد.اما همچنان که واضح است همه صنایع آلاینده کشور توان تعویض و نوسازي واحد هاي خود را ندارند.

صنایع آلاینده در حقیقت صنایعی بیمار هستند که نیاز به درمان و مداوا دارند.شاید بتوان گفت خلأ یک توان فنی و مهندسی که به صورت تخصصی به درمان بالینی این صنایع بیمار بپردازد در کشور کاملا احساس می گردد.در حقیقت تأسیس کلینیک تخصصی محیط زیست طرحی نوآورانه و نگاهی جدید به رویکرد حل مسائل زیست محیطی کشور می باشد که توسط شرکت پایش فرایند دقیق آزمون براي حل بخشی از مشکلات صنایع آلاینده کشور پیشنهاد گردیده است. 

درمان مشکلات زیست محیطی کشور جز با رویکردي تخصصی توسط اهل فن و بکارگیري تجهیزات و دستگاههاي پیشرفته و روز دنیا امکان پذیر نخواهد بود.در این کلینیک که در ابتدا با دو بخش (آلاینده هاي گازي و ذرات و بخش آب) شروع به کار می کند نیروهاي متخصص هر بخش جذب شده و دوره هاي آموزشی لازم را طی می نمایند.صنایع آلاینده بسان بیماري متقاضی درمان به قسمت مربوطه ارجاع داده می شوند.

متخصصین این کلینیک به همراه تجهیزات اندازه گیر خود که از تجهیزات به روز و پیشرفته دنیا است در واحد مربوطه حاضر شده و به معاینه، بررسی و اندازه گیري قسمت هاي مورد نیاز می پردازند.براي نمونه بسیاري از صنایع شهر اصفهان مانند صنایع فولاد، ذوب آهن، کارخانجات کاشی و سرامیک وکارخانجات سیمان داراي آلایندگی ذرات و غبار هستند.بررسی هاي عینی متخصصین و آنالیز تست هاي انجام شده در بخش فنی و مهندسی کلینیک تجزیه و تحلیل شده راه حل مناسب جهت اجرا به صنعت مربوطه ارجاع داده میشود.

نکته مهم و اساسی این است که در صورت تشخیص و نیاز صنایع آلاینده به سیستم هاي حذف غبار و ذرات، این شرکت با طراحی و ساخت غبارگیرهای صنعتی جوابگوي نیاز صنایع در این زمینه خواهد بود و از ایجاد سردرگمی و آشفتگی آنها جهت رفع معضل آلایندگی جلوگیري خواهد کرد.نظرات

نظر دهید

لطفا نظرات خود را بیان کنید.