سیکلون چیست؟

سیکلون چیست؟

یا جداکننده سیکلونی به دستگاهی گفته می شود که جداسازی ذرات جامد در هوا یا (separation Syclonic (سیلکون
گاز را به کمک نیروی گریز از مرکز و نیروی گرانش انجام می دهد و نسبت به سایر دستگاه های فیلتراسیون، هزینه
.ساخت و هزینه های عملیاتی کمتری دارد

انواع سیکلون ها به شرح زیر می باشد:

1-سیکلون نیوگاز
2- سیکلون لیوت
3- سیکلون سیوت
4- سیکلون های دارای قسمت ورودی پیچان
5- سیکلون فان تونگرن
6- سیکلون مماسی
7- سیکلون محوری
8- سیکلون تحتانی
9- انواع سیکلون با اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ
10- انواع سیکلون با راندمان باال، متوسط و پایین
11- انواع سیکلون با شکل مقطع های ورودی متفاوت

کاربرد سیکلون

جداکننده سیکلون در صنایع مختلفی که با موادی مثل آسفالت، سیمان، فوالد، آهک، گچ، ، چوب، قند و پارچه سر و کار
دارند، کاربرد دارد. از جمله صنایعی که می توانند از سیکلون استفاده کنند در ذیل ذکر شده است:

1-کارخانه آسفالت
2- کارخانه تولید سیمان
3- کارخانه تولید گچ
4- کارخانه های متالوژی
5- شرکت های فوالدی
6- کارخانه های چوب بری و تولید مبل

مزایا سیکلون

1- کم بودن هزینه های ساخت، نصب، عملیاتی و تعمیر و نگهداری بدلیل عدم وجود بخش متحرک در دستگاه
2- اشغال نمودن فضای کمتر
3- دفع آسان تر ذرات انباشته شده بدلیل خشک بودن آن ها
4- طول عمر باال بدلیل نداشتن قطعات مصرفی
5- مکانیزم ساده
6- فعالیت بدون نیاز به انرژی الکتریکی
7- استاندارد بودن کیسه جمع آوری ذرات
8- عدم نیاز به کمپرسور باد

نحوه انتخاب سیکلون

برای انتخاب بهترین سیکلون جهت جداسازی ذرات جامد از گاز، باید صنعت، شرایط محیطی و نوع گاز تولید شده را
بررسی کرده و مطابق با آن ها برای خرید اقدام کرد. در این قسمت تعدادی از عوامل مهم در طراحی و ساخت سیکلون
متناسب با صنعت آورده شده است:

1- چگالی و سایز ذرات
2- حجم گاز
3- دبی جریان ورودی
4- بازدهی
5- دمای هوای ورودی
6- میزان رطوبت

تلفن تماس : 03133388776

آدرس : اصفهان، بزرگراه آزادگان،بعد از شاهین شهر،سمت چپ،جاده فناوری،شهرک فناوری اصفهان،فرعی اول،خیابان 19 پلاک
179

info@payeshfarayand.ir

www.payeshfarayand.ir

پاسخگویی سریعنظرات

نظر دهید

لطفا نظرات خود را بیان کنید.